Friday, March 12, 2010

monolog 7

biarpun bukan sekarang dan kalau lah karma itu betul wujud. ketika polis karma datang mengejar, pasti aku akan bawa kau. lari dengan aku.