Wednesday, August 13, 2008

stupid pig



si b: eh, come..come..!!
aku: yup?
si b: look at this photo, people said that i look like a barbie doll la..cute kan i?huhu
aku: oh..ya..ya..cute..cute..


hmm,aku berdosa lagi kerana menipu,walaupun dalam hati berkata "ya..ya..cute macam babi doll"

dan huruf 'b' mewakili bodoh, babi..

No comments: